nedeľa 17. februára 2013

Živnosť alebo s.r.o. ? Čo je pre Vás výhodnejšie?

Výber správnej formy podnikania je nevyhnutné pre úspešne podnikanie. 

Zadefinujeme si základné rozdiely medzi s.r.o. a živnosťou.
1) Ručenie za záväzky
2) Odvody do zdravotnej poisťovne
3) Odvody do sociálnej poisťovne
4) Daň z príjmu
5) Základné imanie
6) Účtovníctvo
7) Dôveryhodnosť subjektu
8) Administratívna náročnosť pred začatím podnikania
9) Náklady na založenie živnosti a s.r.o.

1) ručenie za záväzky

živnostník: ručí za záväzky celým svojím majetkom
S.r.o.:
- obmedzené ručenie
- (§ 106, Obchodný zákonník)  Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti.
- Hodnota základného imania spoločnosti musí byť aspoň 5 000 EUR.
Záver: Ručenie v s.r.o. je obmedzené do výšky maximálne základného imania, čo predstavuje výhodu s.r.o.

Sme účtovnícka firma EKON - perfekt s.r.o.. Poskytujeme komplexné vedenie účtovníctva a poradenstvo. Organizujme školenia, ktorého predmetom je aj výber správnej formy podnikania.
Viac informácií o vedení účtovniíctva nájdete vedenie účtovníctva
Viac informácií o školeniach nájdete ako úspešne podnikať

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára